Kerk in actie 2021: Ik ben er voor jou

Er zijn zóveel mensen die wachten op een warm woord, een goede daad, een beetje barmhartigheid. Sommigen wonen in Moldavië, anderen in Libanon. Weer anderen in Indonesië, Zuid-Afrika of bij ons om de hoek. In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen. Samen zijn we de kerk in actie. Doe mee!

Op 17 februari, Aswoensdag, begint de 40-dagentijd. Het thema van Kerk in Actie is dit jaar “Ik ben er voor jou”, geïnspireerd op de zeven werken van barmhartigheid, uit Mattheüs 25. Ook in onze kerk willen we hierbij stilstaan. Een tijd van inkeer en ons verheugen op wat komt, de opstanding van de Heer op Pasen. 

Op zondag laten we ons inspireren door de projecten die bij het thema horen en door de week kijken we hoe we er concreet kunnen zijn voor de ander.

Zondag 21 februari

‘DE ZIEKEN BEZOEKEN’ 

‘Ik was ziek en jullie bezochten mij’ – Mattheüs 25:36. De zieke had een kwetsbare plek in de samenleving in Israël. Mensen liepen er liever met een boog omheen. Niet zelden omdat gedacht werd dat iemand zijn ziekte wel verdiend zou hebben. Radicaal doorbreekt Jezus dit onbarmhartige patroon in de maatschappij door op talloze zieken af te stappen. Daarmee doet Hij meer dan alleen genezen, Hij is hen ook nabij. Het mooie van het woord bezoeken is dat je er ook zoeken in kunt lezen: opzoeken wie ziek is. Daar kunnen we wat mee, voor onszelf of als gemeente: we kijken om ons heen en zoeken op wie even niet mee kan doen. 

Weekactie voor thuis

Volwassenen: Stuur een bemoedigend kaartje naar iemand die dat nodig heeft. 

Kids: Ken je iemand die ziek is? Maak een mooie kaart en stuur ‘m op. 

Collecte

DE ZIEKEN BEZOEKEN IN MOLDAVIË 

Jezus roept ons op om de zieken te bezoeken. In Nederland is de zorg voor zieken goed geregeld en heeft de kerk vooral een pastorale taak. Maar hoe is dat in landen waar nauwelijks of slechte gezondheidszorg is? In Moldavië verbinden kerken jongeren en ouderen met elkaar. De jongeren bezoeken de zieke ouderen die op hun beurt de jongeren tot steun zijn. Het onderlinge contact is voor beiden van grote waarde. Het werelddiaconaat helpt deze kwetsbare mensen. De diaconiecollectes zullen in de 40 dagentijd voor de doelen van de campagne zijn en de diaconie vult dit aan en  zal een bedrag overmaken hiervoor. 

Bij de liturgische schikking 

Er zal ook elke week een liturgische schikking zijn die de werken van barmhartigheid verdeelt. De basis zijn een aantal vaasjes en stammetje die in de vorm van een hart staan. Elke week zal daar daar iets passends aan toegevoegd worden.

Opzoeken wie ziek is. Elkaar niet vergeten in moeilijke tijden. Er zijn voor elkaar. In de glazen planten we vergeet-mij-nietjes (plantjes). Tussen de glazen staan boomstammetjes. 

De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een slinger van gedroogde lavendelbloemetjes, geneeskrachtig en geurig symbool voor goede zorg.