Veilige gemeente

Onze kerkelijke omgeving staat bekend als een kleine, hechte gemeente waarbinnen het goed toeven is. Zover wij kunnen nagaan, heeft nooit enig geluid het kerkbestuur bereikt dat iemand zich bij ons onveilig of onheus bejegend zou voelen. Toch blijkt dat in de wereld om ons heen helaas niet overal zo te zijn. Ook binnen onze gemeente moeten wij zeer alert blijven op grensoverschrijdend gedrag.

Als kerkenraad vinden wij het daarom zinnig en noodzakelijk om, voor het geval zich toch een dergelijke situatie zou aandienen, iemand paraat te hebben waarmee snel en discreet contact gezocht kan worden. Dat moet allereerst gelden voor een mogelijke slachtoffer, maar zeker ook voor iemand die op afstand een grensoverschrijdende situatie constateert. Al is het maar klein, al is het maar een vermoeden, het moet met iemand te bespreken zijn en er moet zo nodig via die persoon hulp ingeschakeld kunnen worden. Om die reden heeft de kerkenraad van de Protestantse gemeente Lathum/Giesbeek besloten twee externe vertrouwenspersonen aan te stellen, die onafhankelijk van de kerkenraad inhoud kunnen geven aan hun rol op dit gebied.

Logo PG Lathum-Giesbeek kleur
vacant

Sietse Visser
piscator00@outlook.com
06 36181393

ยป Klik hier
om meer over Sietse Visser te lezen.