Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters hebben als eerste taak te zorgen dat de gemeente bijeen kan komen in gebouwen. Dat kost natuurlijk geld, evenals de bezoldiging van de predikant. Daarom hebben de kerkrentmeesters ook tot taak deze gelden te verwerven. Omdat de oude kerk slechts twee ambten kende (ouderlingen en diakenen), is de kerkrentmeester in principe een speciale ouderling, een ouderling-kerkrentmeester; afgekort als kerkrentmeester.

Momenteel telt onze gemeente drie kerkrentmeesters, die ondersteund worden door een financieel administratrice en een ledenadministrateur.

Nadere informatie vindt u op de ANBI-pagina van het College van Kerkrentmeesters.