Ouderlingen

De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven.

Onze gemeente telt drie bezoekende ouderlingen en een jeugdouderling. Zij doen veel pastoraal werk, hetgeen zich uit in het bezoeken van gemeenteleden, in het kader van o.a. ziekte, verjaardagen (80+), huwelijksjubilea, kraambezoek. Ook verwelkomen zij nieuw ingekomen gemeenteleden met een kennismakingsbezoek. Naast bij gewone erediensten is er ook bij rouw- en trouwdiensten een dienstdoende ouderling.

Mevr. Willy Hupkes
Lathum

Kerkstraat
Ds. J.A. Visserstraat
De Horst
’t Melkpad
De Brink
Bandijk
Huis te Lathumweg

Mevr. Ria van Doorn
Lathum

Koestraat
Marsweg
Bandijk
Groenestraat
Riverparc
+
nieuw ingekomenen

Mevr. Ria Westerhof
Giesbeek &
geografisch buiten kerkgemeente
Dhr. Arjan Weijers
jeugdouderling