Vertrouwenspersonen

In onze gemeente kunt u een beroep doen op één van de onderstaande vertrouwenspersonen.

Florie van de Hoek

Mijn naam is Florie van de Hoek.

Ik werk als geestelijk verzorger o.a. bij Stichting Innoforte in Arnhem/Velp. Van 1996 tot en met 2008 was ik werkzaam als gemeentepredikant in Lemelerveld/Lemele en Westervoort. Maar vanaf heden ook beschikbaar als vertrouwenspersoon voor o.a. uw gemeente. Het vreemde van vertrouwenspersoon zijn is, dat je hoopt dat mensen je nooit nodig zullen hebben. Maar mocht u toch ooit in een situatie terecht komen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, pesterijen, agressie of discriminatie, voelt u zich dan vrij en van harte uitgenodigd om contact op te nemen – of met collega Sietse Visser of met mij.

Wat mag u verwachten?
Een luisterend oor, u kunt uw verhaal kwijt. En in dat gesprek proberen we helder te krijgen wat er aan de hand is en wat het voor u betekent.

Ik denk met u mee
Wat kunt en wilt u verder? Dat bepaalt u namelijk altijd zelf, u blijft de baas over uw eigen verhaal, situatie.

Alles wat gezegd wordt, blijft onder ons
Tenzij we besproken hebben om het naar buiten te brengen. Of tenzij u mij iets vertelt waardoor ik in gewetensnood kom als ik er niets mee zou doen.

Wat u niet van mij kunt verwachten…
… is dat ik het probleem voor u ga oplossen, of dat ik ga bemiddelen tussen u en degene waarmee het probleem speelt. (Daar kunnen we wel iemand anders voor benaderen). De taak van een vertrouwenspersoon is om naast u te blijven staan en u te ondersteunen.

Ik ben bereikbaar op telefoonnummer 06-83004550 of via e-mail: florievandehoek@gmail.com.

Sietse Visser

Mijn naam is Sietse Visser, geboren op 19 juli 1954 in het Groningse Spijk. Opgegroeid in Oost-Groningen als zoon van het hoofd der lagere school zoals dat toen nog heette.

Even leek het erop dat ik in de voetsporen van mijn vader zou treden en heb inderdaad nog een diploma als volledig bevoegd onderwijzer. Gelukkig is dat aan mij en bovenal de kinderen voorbijgegaan en ben ik theologie gaan studeren in Groningen. Dit alles nadat ik in de pinkstergemeente was gedoopt en intens met het geloof bezig was geraakt. In 1986 ben ik tenslotte afgestudeerd en als lid van de hervormde kerk in deze kerk dominee geworden.

Begonnen in Leek en omstreken, daarna naar Bergen op Zoom en Oud Beijerland en in 1997 begonnen als gevangenispredikant. In 2020 ging ik met pensioen. In 2006 was ik ook pastoraal supervisor geworden en supervisor van de opleiding voor contextueel pastoraat, een bijzondere pastorale benadering, die niet uitgaat van het individuele, maar die kijkt naar mensen in hun belangrijke relaties en de relatie met het voorgeslacht, op zoek naar genezende bevrijding en rechtvaardigheid en dus een minder belaste toekomst voor allen. In het gevangenispastoraat heb ik daar veel aan gehad. In 2018 werd ik tenslotte centraal vertrouwenspersoon voor de Dienst Justitiële Inrichtingen en heb in die hoedanigheid het werk van vertrouwenspersoon in de praktijk kunnen leren. Toen mij dus werd gevraagd of ik voor dit werk voor de gemeente Lathum/Giesbeek beschikbaar wilde zijn, was dit werk me al redelijk vertrouwd.

Ik hoop van harte dat ik en collega Florie van de Hoek in deze rol volstrekt overbodig zullen blijken te zijn. Maar het is goed, als men bij iemand terecht kan, die kan luisteren en op gepaste wijze eventueel kan doorverwijzen, als dat nodig mocht zijn.

Ik ben getrouwd met Eva Ouwehand, geestelijk verzorger in de psychiatrie sedert 1988 en we hebben samen 2 kinderen, die uitgevlogen zijn.

U kunt bij bereiken op telefoonnummer 06- 36181393 of via e-mail: piscator00@outlook.com.