Financieel

Na de kerkdienst is er aan de uitgang een collecte voor de Kerk en een voor de Diaconie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op onderstaande rekening:

NL87 RABO 0321 6577 64
t.n.v. Protestantse Gemeente Lathum/Giesbeek
o.v.v. maandelijkse collecte

Overgemaakte collectegelden worden evenredig (50/50) verdeeld over Diaconie en Kerk.

Hartelijk dank!