Diakenen

Diaconaat is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk. De kerkelijke gemeente is er niet voor zichzelf. Een gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door te delen wat haar aan gaven is geschonken, te helpen waar geen helper is, en te getuigen van de gerechtigheid van God daar waar onrecht plaatsvindt.

De diakenen hebben een leidinggevende taak om samen met de gemeenteleden de diaconale roeping gestalte te geven. Het college van diakenen werkt aan de hand van een beleidsplan. Diaconaal bezig zijn wil zeggen samenzijn, letterlijk medelijden met de ander tonen, een schouder zijn voor de ander om op te huilen. Het streven van het college is om in onze gemeente het diaconaat een duidelijk herkenbare plaats te geven.

Momenteel telt onze gemeente drie diakenen, die ondersteund worden door een financieel administrateur.

Nadere informatie vindt u op de ANBI-pagina van het College van Diakenen.