Kerkgemeente

De Protestantse Gemeente Lathum/Giesbeek is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Daarvoor waren wij onderdeel van de Nederlandse Hervormde Kerk. Wij zijn een kleine, levendige plattelandsgemeente die gedragen wordt door veel vrijwilligers en een dominee in deeltijd. Onder motto ‘Geloven doen we samen’ proberen we een gastvrije gemeente te zijn. Ontmoeting en het omzien naar elkaar zijn daarbij belangrijke elementen.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad. Deze wordt gevormd door (een afvaardiging van) diakenen, kerkrentmeesters, ouderlingen en de predikant. Onze kerkenraad telt 12 ambtsdragers, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De kerkenraad wordt ondersteund door een scriba (secretaris of ‘schrijvende’). Zij notuleert de vergaderingen van de kerkenraad en het moderamen en verzorgt alle in- en uitgaande post.

Velen handen maken licht werk! We zijn blij dat er in onze gemeente veel vrijwilligers zijn die diverse taken op zich nemen, activiteiten co├Ârdineren en organiseren.