Begraafplaats

Voor meer informatie zie het reglement en de tarievenlijst.

Beheer begraafplaats
Voor werkzaamheden op de begraafplaats, zoals het verwijderen of plaatsen van grafmonumenten door derden, kunt u contact opnemen met de heer Geurt Smids via 06 45 30 99 22. Voor informatie over begraven en administratieve zaken is mevrouw Ria Klein Ikkink de juiste aanspreekpartner. Zij is bereikbaar via 0313-437379 (b.g.g. 06 12 16 96 73) en begraafplaatslathum@gmail.com