ANBI

De Protestantse Gemeente Lathum/Giesbeek is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarmee zijn wij verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening, begroting en jaarverslag. Voor onze gemeente is er sprake van twee rechtspersonen.

ANBI Kerkbeheer Protestantse Gemeente Lathum/Giesbeek

ANBI Diaconie Protestantse Gemeente Lathum/Giesbeek

Giften aan ANBI’s zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting.