Kabinetorgel gestemd

Waarschijnlijk – hopelijk! – heeft u het de afgelopen twee zondagen tijdens de kerkdienst gehoord. Het kabinetorgel klinkt weer zachter, mooier en zonder valse trillers of andere rare geluiden.

Op woensdag 17 juni heeft een van de intonateurs van Orgelmakerij Reil ons orgel gestemd. Dat gebeurt minimaal één keer per jaar. Sterke temperatuurschommelingen hebben invloed op de orgelpijpen en de klank, dus meestal gebeurt het stemmen in de (late) zomer, als de temperatuur over het algemeen wat constanter is. Met behulp van een elektronisch stemapparaat dat de geluidszwevingen meet (en daarmee de afwijking van de officiële hoogte/frequentie van een toon), luistert de intonateur naar elk register (stemkleur) en elke toon. Is de toon te laag of te hoog, wordt de bewuste pijp in het orgel gecorrigeerd. Dat kan bijvoorbeeld door het licht vervormen van de pijpopeningen. Is een toon te laag, dan moet de weg die de lucht door de pijp aflegt, verkort worden. Andersom voor een te hoge toon. Dat klinkt misschien heel simpel, maar het is uiterst nauwkeurig werk en echt vakmanschap.

Na een lange ochtend waren alle 295 (!) tonen/pijpen gecontroleerd en zonodig bijgesteld. Als laatste controle van het stemproces speelde de intonateur met plezier nog een paar prachtige stukken op ons instrument uit 1737. Voorlopig kan het orgel er weer tegen en zal het tijdens het begeleiden van de samenzang en solospel van de dienstdoende organist prachtige klanken laten horen.

Meer weten over het oudste kabinetorgel van Nederland? Lees hier meer!