Kerk in actie

Kom in actie voor Oekraïne

De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk veel leed voor de mensen daar. Ons hart en onze gebeden gaan naar hen uit!

Kerk in Actie geeft via lokale kerken en partnerorganisaties in Oekraïne hulp aan de vele vluchtelingen die op zoek zijn naar veiligheid in de buurlanden. De kracht van kerken is dat die overal onderweg opvangmogelijkheden hebben. In elk dorp zijn er plekken ingericht voor onderdak en wordt er voedsel en kleding uitgereikt.

Uw steun voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld is hard nodig. Met uw bijdrage steunt u de noodhulp van Kerk in Actie en krijgen vluchtelingen een slaapplaats en een noodpakket met voedsel, zeep, een handdoek en een slaapzak.

Geef in de extra kerkcollecte op zondag 13 maart 2022 of maak een bijdrage op rekeningnummer NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. ‘noodhulp Oekraïne’.

Hartelijk dank!