Vrijdag 20 november 2015 — concert Mannenkoor IPK uit Etten

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Lathumse kerk (VVLK) nodigt U uit tot het bijwonen van een bijzonder aantrekkelijk concert m.m.v. het mannenkoor IPK (Inter Parochieel Koor) uit Etten op 20 november 2015.

IPK Etten is opgericht in 1982 en bestaat uit ongeveer 20 enthousiaste zangers. Sinds 2003 staat het koor onder leiding van Bart Rysavy.
Het repertoire van IPK Etten bestaat uit religieuze en wereldse (profane) werken.
De religieuze werken bestaan voornamelijk uit Latijnse, Byzantijnse en Gregoriaanse missen en/of gezangen en worden in veel gevallen vierstemmig uitgevoerd. Daarnaast presenteert het koor meerstemmige werken die in diverse talen zoals Nederlands, Duits, Engels, Russisch, Jiddisch en Slavisch worden gezongen.
Regelmatig worden door IPK Etten concerten gegeven en zelf georganiseerd. Het koor wordt niet alleen in de regio gevraagd maar verzorgt ook concerten elders in het land en zelfs in het buitenland (Duitsland en Engeland).
Kortom, er staat u weer een prachtige avond te wachten, welke zeer zeker de moeite waard is om in Lathum aanwezig te zijn.
20 november 2015 in de Lathumse kerk te Lathum.

Aanvang 20.00 uur. Entree: € 8, – ; koffie vooraf: gratis.

Toegangskaarten zijn te bestellen via e-mail vvlk@chello.nl of per telefoon 0313-631915.
Tevens zijn kaarten, zolang de voorraad strekt, te koop voor aanvang van het concert.

Betaling van de bestelde kaarten is mogelijk door overschrijving van € 8,- per kaart op IBANnummer NL04ABNA0464264022 t.n.v. VVLK, Kerkstraat 2 te Lathum.
Uw betaling dient voor 14 november a.s. ontvangen te zijn.
Bestelde kaarten kunnen worden afgehaald voor aanvang van het concert.