Kerkarchief

Het oudere deel van het kerkarchief is geïnventariseerd en in bewaring gegeven bij het Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg. »

Documenten uit het kerkarchief die jonger zijn dan 50 jaar zijn niet openbaar en alleen met toestemming van de kerkenraad te raadplegen. Neem voor het raadplegen van het kerkarchief contact op met het streekarchief:

Nieuwstraat 4, 6981 AJ DOESBURG, T: 0313 – 481319, E: sald@freeler.nl

lidm_1772