Eet- en kijkavond op vrijdag 27 november

Winterse stamppotmaaltijd & film

Op vrijdag 27 november 2015 was het weer tijd om samen te eten zonder zelf te hoeven koken, gezellig en makkelijk!
Van 18.30 – 19.30 was er gezorgd voor een heerlijke winterse stamppotmaaltijd in de Wheme.
Daarna werd de meeslepende en waargebeurde film Philomena vertoond om 19.30 uur in de kerk, die voor deze gelegenheid was omgetoverd tot bioscoop.

kokPhilomena

Als tiener moest Philomena Lee haar buitenechtelijke zoontje ter adoptie afstaan op aandringen van de Iers-Katholieke gemeenschap waar ze woonde.
Vijftig jaar later gaat ze met hulp van de cynische BBC-journalist Martin Sixsmith op zoek naar haar verloren zoon. Martin ziet het verhaal vooral als een mooie comeback voor zijn onlangs geruïneerde carrière. Als echter tijdens hun zoektocht de puzzelstukjes op zijn plaats beginnen te vallen, ontstaat een ontroerende vriendschap tussen beiden, gebouwd op het verlangen om de waarheid boven tafel te krijgen over het onrecht wat Philomena is aangedaan.
Dit komische drama werd genomineerd voor vier Oscars.

Bloemschikking eeuwigheidszondag 22 november 2015

Catrien Weijers maakte de bloemschikking voor eeuwigheidszondag 2015.
2015eeuwigheidszondag2

Zij gaf de volgende toelichting:

ZES ROZEN
Herinnering aan onze overledenen, ieder uniek een kleurrijk leven.
Symbolisch staan hier zes rozen, met elk een eigen kleur van God gekregen.

En las daarbij een gedicht voor:

De roos

Adem houdt op,
warmte wordt kilte,
diepe kilte als de dood
en lachen wordt stilte.
Echo van vragen dat geen antwoord vindt,
maar een mensennaam kan niet vergaan,
niet verzinken in oneindig niets.
Jouw naam heeft klank en toon gezet,
van hoe de jouwen verder gaan
in gemis.
Maar ook vertrouwen dat leven wordt,
als er maar genoten, gevochten, geknokt,
geliefd en gelachen wordt.
Zo wordt jouw naam een roos aan ons hart,
bloeiend voor altijd, geurig en welriekend.
Maar ook doornig stekend,
want jij bent er niet als wij jou roepen;
en ons zoeken zal nooit meer vinden worden.
Geen samen lachen en geen raken meer.
Maar in de stilte
zul jij bloeien aan ons hart
als schitterende herinnering.
Levend tegen alle weerwil in.
Nee, vergeten zullen we je niet.
Rust in vrede tot in eeuwigheid.

2015eeuwigheidszondag1

2015eeuwigheidszondag3

Wanneer je verdrietig bent

Wanneer je verdrietig bent,
Blik dan opnieuw in je hart.
En je zult zien dat je weent
Om wat je vreugde schonk.
Want afscheid nemen is
Met dankbare handen
Meedragen al
Wat herinnering waard is.