Disclaimer

Op de website van de Protestantse Gemeente Lathum – Giesbeek getoonde informatie wordt met de nodige zorgvuldigheid samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Een ieder die meent rechten te kunnen ontlenen aan op deze website gebruikt materiaal, wordt vriendelijk verzocht dit schriftelijk aan ons kenbaar te maken.

De Protestantse Gemeente Lathum – Giesbeek behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen aan te brengen in de gepubliceerde gegevens.

Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder toestemming van de rechthebbenden worden gebruikt of vermenigvuldigd.