Donateurschap

De opbrengsten van de concerten en lezingen die door de Vrienden van de Lathumse Kerk georganiseerd worden, komen volledig ten goede aan het onderhoud van het kerkje dat al eeuwenlang gezichtsbepalend is voor de entree van het dorp Lathum.

De culturele activiteiten creƫren een brede betrokkenheid en dragen bij aan het levendig houden van de regio. De verbondenheid van veel mensen met onze doelstellingen uit zich onder andere in een groot aantal donateurs.

Word ook donateur van de VvLK!

Donateur bent u al vanaf 10 euro per jaar. Dan krijgt u de informatie over de evenementen vooraf toegestuurd en bent u altijd verzekerd van een plekje. Het donateurschap loopt gelijk met het culturele seizoen, dus van oktober tot juli.

Als u 10 euro (meer mag ook natuurlijk) overmaakt met daarbij de vermelding ‘donateur 21/22’ dan bent u voor het komende seizoen donateur. Als u een nieuwe donateur bent en we uw e-mailadres nog niet kennen, wilt u dit dan ook in de omschrijving vermelden? Het rekeningnummer (IBAN) is

NL04 ABNA 0464 2640 22
t.n.v. VvLK, Kerkstraat 2, 6988 AG te Lathum.

Hartelijk dank!