Stichting Vrienden van de Lathumse Kerk

De Lathumse kerk, rijksmonument, is cultureel erfgoed en verdient het om voor het nageslacht behouden te blijven. De kerk biedt een prachtig onderdak voor culturele activiteiten, zoals concerten op het oudste kabinetorgel van Nederland, optredens van o.m. strijkkwartetten en koren. Artiesten treden er graag op.

De Stichting Vrienden van de Lathumse Kerk (VvLK) heeft als doelstelling toekomstige gebouwenonderhoud te helpen meefinancieren door het organiseren van culturele evenementen, waarvan de netto-opbrengsten volledig ten gunste van deze doelstelling komen.

De VvLK heeft een eigen website met informatie over evenementen, kaartverkoop en reserveringsmogelijkheden.