Stichting Vrienden van de Lathumse Kerk

De Lathumse kerk, rijksmonument, is cultureel erfgoed en verdient het om voor het nageslacht behouden te blijven. De kerk biedt een prachtig onderdak voor culturele activiteiten, zoals concerten op het oudste kabinetorgel van Nederland, optredens van o.m. strijkkwartetten en koren. Verder vormt het een podium voor causerie├źn en het houden van mini-seminars e.d.

De Stichting Vrienden van de Lathumse Kerk (VvLK) heeft als doelstelling toekomstige restauraties te helpen meefinancieren door het organiseren van culturele evenementen, waarvan de opbrengsten volledig ten gunste van deze doelstelling komen.

Voor het cultureel jaar 2021-2022 heeft de VvLK een gevarieerd programma opgesteld.

Bent u nog geen donateur? Bekijk hier de voordelen van het donateurschap.