Matteüs Passie

In de komende Stille week wordt in drie kerken in de regio de Matteüs Passie uitgevoerd.
Nee, niet de Mattheüs Passion, maar een kortere, modernere versie daarvan. Vier muziekstukken zijn nog in de prachtige zetting van Bach. De andere liederen zijn gecomponeerd door Gerard van Amstel. Alle (hedendaagse) teksten zijn van Piet van Midden.

De Matteüs Passie wordt uitgevoerd door Follow Up, een oecumenische zanggroep, die voornamelijk geestelijke liederen zingt. In het winterseizoen van 2008–2009 werd deze passie voor het eerst ingestudeerd. Net als voorgaande keren wordt het koor prachtig begeleid door pianist Ernst Boesveld. Het staat onder bezielende leiding van Anja Beckmans-Prinsen.

Angerlo

U bent welkom:
– Zondag 29 maart in de Galluskerk in Angerlo
– Dinsdag 31 maart in de Dorpskerk in Ellecom
– Vrijdag 3 april (Goede Vrijdag) in de Dorpskerk in Drempt.
Aanvang: 19.30 uur, zaal open: een half uur voor aanvang.
Toegang is vrij, soms wordt vrije gift bij de uitgang gevraagd.
Info: followupdoesburg@gmail.com of tel. 0313-476427