Bijna 70 jaar geleden Angerlo, Giesbeek en Lathum bevrijd

Geachte verhalenverteller, belangstellende,

Het is bijna 70 jaar geleden dat Angerlo, Giesbeek en Lathum bevrijd werden.
Om stil te staan bij 70 jaar bevrijding zal op vrijdag 17 april a.s. om 19.30 uur in de kerk te Lathum een eenakter, geschreven door Martine Faber met als titel “Ik huil mijn vaders tranen”, worden opgevoerd door theatergroep IJsselbloemen bestaande uit Janny Oudendijk en Christa Visker. Muziek: Symone Boerstoel (viool) en Mark Kreeftmeijer (piano). Techniek: Luuk Wanders Producties.

De eenakter gaat over: Twee persoonlijke verhalen. Een stoel.
Twee vrouwen van de naoorlogse generatie, die om verschillende redenen nog dagelijks met de oorlog worstelen. De verhalen ook van dochters en vaders.
Breekbare relaties soms, waarin liefde en onbegrip hand in hand gaan. Zoals dat bij veel opvolgende generaties speelt of kan spelen.
Een verhaal over schuldgevoel. En schaamte. Maar juist ook over liefde. Middels gespiegelde monologen, die elkaar afwisselen, vertellen de vrouwen over hun vader
en de oorlog. Langzaam ontrolt zich hun verhaal. In al zijn eenvoud herkenbaar en indringend.
Er zijn in onze dorpen nog mensen met herinneringen aan de tijd van de bezetting en bevrijding. In het kader van 70 jaar bevrijding worden deze herinneringen en verhalen uitgegeven in een boek:
“Niet te vergeten – Angerlo, Giesbeek en Lathum in de tweede wereldoorlog”.
Deze uitgave is een samenwerking tussen de uitgevers van het eerder verschenen boek “Tussen tranen en trillende handen”, de Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar en het 4 mei comité Angerlo, Lathum en Giesbeek.
Naast de eerdergenoemde eenakter zullen enkele verhalen uit het, begin mei 2015, te verschijnen boek voorgelezen/verteld worden door de personen die deze verhalen aangedragen hebben.

U bent allen van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst.
De toegang is gratis.

Met vriendelijke groet,
Hennie Zwaan
Ina en Geza Berends