Startzondag 28 september

Met hart en ziel – vieren en verbinden

Zoals elke zondag van het jaar houden we kerkdiensten, erediensten of vieringen waarin we met elkaar zoeken hoe en waar God zich verbindt met mensen, waar de verhalen van de Bijbel raken aan ons mensenverhaal.
Wees van harte welkom in deze viering.