Kerkdiensten

De reguliere zondagsdiensten vinden plaats in de protestantse kerk aan de Kerkstraat in Lathum en beginnen om 10 uur. U bent van harte welkom!

Kerken in coronatijd

Als we samen kerk zijn, hebben we ook zorg voor elkaar. In het bijzonder in tijden van Covid-19. Uiteraard gaan we ervan uit dat u gezond bent en niet kortgeleden in aanraking bent geweest met iemand die besmet is. Mondkapjes zijn niet verplicht, maar er is geen enkel bezwaar tegen het dragen hiervan.

Geef elkaar daarnaast de ruimte. Niet alleen tijdens de diensten, maar vooral ook vooraf en bij het uitgaan van de kerk. Als u de kerk verlaat en u wilt nog graag even met iemand praten, loop dan een eindje van de kerk vandaan.

We verwelkomen maximaal 30 mensen in de kerk. Dat betekent dat er bij bijzondere diensten met aanmeldingen gewerkt gaat worden. Dat geldt in elk geval voor alle diensten in november 2020.

Collecteren blijven we voorlopig doen met één schaal bij de uitgang. Wilt u graag of liever per bankoverschrijving betalen, dan kan dat natuurlijk altijd!