Kerkbalans 2015: Mijn kerk in balans

We hebben de kerk nodig. Misschien is het de plek waar u getroost wordt als er verdriet is. Of juist de gemeenschap waar gelachen wordt als er wat te vieren valt. Waar wij geïnspireerd worden om voor anderen het goede te zoeken. Een plek waar God wordt gezocht of gevonden. Een onmisbare pijler van de samenleving. En om dat te blijven, is geld nodig.

Voorop staat dat we zo lang mogelijk erediensten en andere bijzondere bijeenkomsten in en rond de kerk willen houden in Lathum. Maar óók dat we zorg en aandacht kunnen blijven besteden aan elkaar binnen de gemeente én daarbuiten.

 

Kerkbalans 2015

Als lid bent u onderdeel van deze veelzijdige gemeenschap. Met elkaar houden we onze kerkgemeenschap in stand. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag. Die momenten zijn goud waard.

We kunnen die momenten echter niet verzilveren bij de bank. Helaas, want de kerk kost geld.

De actie Kerkbalans is een heel belangrijke bron van inkomsten voor onze gemeente. Met uw bijdrage betalen we onder andere pastoraat, jongerenwerk en ander plaatselijk kerkenwerk. Maar onderhouden we ook het kerkgebouw en alles er omheen. En in uw bijdrage zit ook het deel van de solidariteitskas, waarvan we € 5,– per lid moeten afdragen aan de landelijke kerk. Graag willen we met uw bijdrage onze kerkgemeenschap in balans houden.

Het wordt steeds moeilijker om de begroting sluitend te krijgen. Ook voor 2015 is de verwachting dat we in de exploitatie met een tekort te maken krijgen, tenzij wij allemaal er een schepje bovenop doen als dat mogelijk is. Daarom doen wij een beroep op u om zo mogelijk uw bijdrage voor 2015 te verhogen. Wij begrijpen dat niet voor iedereen dat mogelijk is, maar is alleen ter beoordeling aan u zelf. Wij zullen er alles aan doen om de kosten laag te houden. Dat lukt door de geweldige inzet van vele vrijwilligers in onze kerkgemeenschap. Daarnaast proberen wij zoveel mogelijk subsidies binnen te halen voor het in stand houden van onze gebouwen.

Om u een idee te geven van de kosten die onze kerk moet maken om te kunnen functioneren, hierbij de exploitatiebegroting voor 2016.
De volledige begroting voor 2016 ligt ter inzage bij onze administrateur: de heer B.J. van der Saag, Hoefjes 1, 6987 ES Giesbeek, tel.nr. 0313-630050.

 

Uw persoonlijke bijdrage 2015

Uw bijdrage is belangrijk en maakt het mede mogelijk dat de kerk haar unieke en onmisbare functie in de gemeenschap kan blijven vervullen. De begroting laat een tekort zien van € 6.070,–. Als we dit tekort niet wegwerken met de opbrengst van kerkbalans gaat dit ten koste van onze reserves. Wanneer we het tij niet keren, ziet de toekomst van onze kerkgemeenschap er zorgelijk uit. Dat willen we toch niet? Gemiddeld wordt er in onze gemeente per bezorgde brief € 130,– gegeven. Landelijk is dat gemiddeld € 233,–. Wij geven gemiddeld € 100,– onder het landelijke gemiddelde. Misschien iets om over na te denken als u beslist over wat u dit jaar aan de kerk geeft. Wij vragen u daarom mee te helpen onze kerk in balans te krijgen en te houden. Geef daarom met uw hart én met uw verstand!
Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekening IBAN NL87 RABO 0321 6577 64 t.n.v. Protestantse Gemeente Lathum-Giesbeek.