Contact

Predikant
Ds. G.H. Jansen, Pieperslaan 30, 6955 AR Ellecom, tel. 0313-413349, e-mail: ghjansen169@gmail.com
Werkdagen voor Lathum-Giesbeek: dinsdag de hele dag en woensdagmorgen; in geval van pastorale nood ook op andere dagen.
Telefonisch bereikbaar op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, bij voorkeur tussen 9.00 – 9.30 uur.

Scriba kerkenraad
Mevr. R. Klein Ikkink, Landaansestraat 3, 6987 EK Giesbeek, tel. 0313 – 437379 (e-mail: scriba@kerklathum.nl).

Administratie diaconie
p/a dhr. W. van Stempvoort (e-mail: diaconielathumgiesbeek@gmail.com)
Bankrekening IBAN NL84 RABO 0321 6027 22

Administratie kerkrentmeesters
p/a mevr. A. Kleijn (e-mail: administrateur@kerklathum.nl)

Bankrekening IBAN NL87 RABO 0321 6577 64 t.n.v. Protestantse Gemeente Lathum-Giesbeek

Webmaster
e-mail: webmaster@kerklathum.nl

Ledenadministratie
p/a dhr. R. Künne (e-mail: leden@kerklathum.nl)

Beheer kerkgebouw en Wheme
p/a mevr. C.A. Berends-Methorst, Koestraat 29, 6988 AA Lathum, tel. 0313 – 631915
Klik hier voor de tarieven van dienstverlening en verhuur van kerk en Wheme.

Beheer begraafplaats
p/a mevr. R. Klein Ikkink, Landaansestraat 3, 6987 EK Giesbeek, tel. 0313 – 437379 (bij geen gehoor: 06-28512922)

Preekvoorziener
p/a mevr. R. Klein Ikkink, Landaansestraat 3, 6987 EK Giesbeek, tel. 0313 – 437379 (e-mail: preekvoorziener@kerklathum.nl)

Adres kerkgebouw en Wheme (niet als postadres gebruiken!)
Kerkgebouw: Kerkstraat 8, 6988 AG Lathum.
Wheme: Kerkstraat 8a, 6988 AG Lathum.