ANBI Diaconie protestantse gemeente Lathum – Giesbeek

Bestuurssamenstelling van de diaconie

De het college van diaken bestaat doorgaans uit 4 diakenen en een administrateur.

RSIN nummer

824128862

Contactgegevens

Zie deze website.

Activiteiten

De activiteiten die de diaconie ontplooit staan in het teken van het tegengaan van armoede en het bevorderen van het sociale welzijn van de mensen in de gemeenschap.
De activiteiten worden door middel van deze website, lokale media en flyers bekend gesteld.

Financiën

Kijk hier voor de exploitatierekening over 2019.
Kijk hier voor de begroting voor 2020.
Kijk hier voor de begroting voor 2021.
Zowel de volledige jaarrekening als de volledige begroting zijn ter inzage bij de administrateur van de diaconie.

Beloningsbeleid

De diaconie heeft geen personeel in dienst.
De parttime predikant werkt als zelfstandige.
Alle overige werkzaamheden worden door vrijwilligers verricht.

Beleidsplan 2021-2026

 Kijk hier voor het: Beleidsplan college van diakenen PKN Lathum Giesbeek 2021-2026.