ANBI Diaconie protestantse gemeente Lathum – Giesbeek

Bestuurssamenstelling van de diaconie

De het college van diaken bestaat doorgaans uit 4 diakenen en een administrateur.

RSIN nummer

824128862

Contactgegevens

Zie deze website.

Activiteiten

De activiteiten die de diaconie ontplooit staan in het teken van het tegengaan van armoede en het bevorderen van het sociale welzijn van de mensen in de gemeenschap.
De activiteiten worden door middel van deze website, lokale media en flyers bekend gesteld.
Kijk hier voor het jaarverslag over 2014.

Financiën

Kijk hier voor de exploitatierekening over 2018.
De begroting voor 2019 zal binnenkort hier beschikbaar komen.
Zowel de volledige jaarrekening als de volledige begroting zijn ter inzage bij de administrateur van de diaconie.

Beloningsbeleid

De diaconie heeft geen personeel in dienst.
De parttime predikant werkt als zelfstandige.
Alle overige werkzaamheden worden door vrijwilligers verricht.